All news News Home Home RSS RSS Twitter Twitter
  Економіка
  Інфраструктура
  Нерухомість
  Торгівля
  Зв’язок
  Транспорт
  Туризм і рекреація
  Сільське господарство
  Паливо та енергетика
  Промисловість
  Фінанси
  Ринки і компанії
  Події


Курси валют НБУ 17.03.2010
USD 793 0.0000
EUR 1058.89 0.0000
RUB 2.6868 0.0000
PLN 272.258 0.0000
GBP 1176.03 0.0000

Новини

Держкомстат змінює систему статистичних спостережень за ринком праці у 2010 році

09.02.2010 11:51

З січня 2010 року запроваджений вибірковий метод проведення короткотермінових поточних обстежень з питань оплати праці та змінено порядок збору, розробки та узагальнення даних щодо заборгованості з виплати заробітної плати.

Про це повідомило ГУ статистики у Львівській області.

 І. Для організації поточних обстежень застосований комбінований підхід: великі та середні підприємства з кількістю працюючих 50 і більше осіб обстежуються на суцільній основі; малі - з кількістю працюючих від 10 до 49 осіб – на базі вибіркового методу; підприємства з кількістю працюючих менше 10 осіб, незалежно від організаційно-правової форми господарювання, з 2010 року короткотерміновими спостереженнями з праці не охоплюються.

Змінено порядок представлення звітів з праці для підприємств, що мають структурні підрозділи: звіти за усі структурні підрозділи подаються в органи статистики за місцем здійснення діяльності головного підприємства.

До органів державної статистики упродовж 2010 року передбачено подання наступних форм звітності:
- № 1-ПВ (місячна) “Звіт з праці”, затверджена наказом Держкомстату від 03.08.2009 №294;
- № 1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці”, затверджена наказом Держкомстату від 03.08.2009 №294.

     Перегляд системи показників форм державних статистичних спостережень на 2010 рік здійснювався з урахуванням необхідності зменшення звітного навантаження на респондентів.

Для заповнення зазначених форм державних статистичних спостережень з праці затверджені наступні інструкції:
- щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) “Звіт з праці”, затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 №403, зареєстрована в Міністерстві юстиції 15.12.2009 за №1211/17227;
- щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці”, затвердженою наказом Держкомстату від 26.10.2009 №404, зареєстрована в Міністерстві юстиції 15.12.2009 за №1212/17228.

Бланки форми та інструкції щодо заповнення розміщені на сайті управління статистики Львівської області.

Згідно методики проведення обстежень, узагальнення інформації по областях передбачено на державному рівні, після наступних етапів розробки: здійснення процедур статистичного аналізу (виявлення нетипових результатів, аналізу причин невідповідей); розрахунку кінцевих ваг для кожної одиниці обстеження, з урахуванням невідповідей; перерозподілу структурних одиниць по територіях за місцем здійснення діяльності; зважування результатів одиниць обстеження, що звітують на вибірковій основі та розрахунок узагальнених показників по усій сукупності підприємств.

     Отже оприлюднення інформації по основних показниках зі статистики праці на обласному рівні у 2010 році буде проводитися щомісяця 26 числа - після надходження її з Держкомстату України.

     Методика проведення поточних обстежень з оплати праці передбачає отримання результатів та надає оцінки їх надійності у наступних розрізах:
- область, види економічної та промислової діяльності – щомісяця;
- райони та міста обласного значення - щоквартально, зокрема основних показників щодо кількості працівників та руху кадрів, неповної зайнятості та середньої заробітної плати.

     ІІ. Порядок збору, розробки та узагальнення даних щодо заборгованості з виплати заробітної плати, починаючи зі звіту за січень 2010 року, зазнав змін.

     З метою збереження у 2010 році порядку обліку даних щодо заборгованості з виплати заробітної плати (який існував у попередньому році), обстеженням будуть охоплені усі підприємства, які за статистичним цензом включалися до сукупності на 2009 рік та мали заборгованість упродовж року.

     Статистичне спостереження стану виплати заробітної плати охоплюватиме наступні одиниці: підприємства, відокремлені підрозділи, що відібрані для проведення поточних обстежень на 2010 рік ( усі великі та середні з кількістю працівників більше 49 осіб та вибірково малі); підприємства, що мали заборгованість у 2009 році та не потрапили до вибіркової сукупності на 2010 рік з кількістю працівників більше 9 осіб; державні, казенні та комунальні підприємства та їхні філії, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, з кількістю працівників більше 9 осіб; підприємства щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємства-банкрути); підприємства, які призупинили або припинили діяльність та не повідомили про погашення заборгованості (економічно неактивні).

     Узагальнення інформації щодо заборгованості з виплати заробітної плати не передбачає процедур зважування, а відбувається шляхом підсумовування в розрізі областей, видів економічної та промислової діяльності, районів та міст обласного значення. Оприлюднення інформації на обласному рівні у 2010 році буде проводитися 26 числа щомісячно - після отримання її з державного рівня.

     Показники щодо заборгованості із виплати заробітної плати в районному розрізі будуть надаватися в повному обсязі – щомісячно 26 числа, також після отримання з державного рівня (за виключенням січня).

Вголос


  Проголосувало (0)   1 2 3 4 5
 Коментарі (0)

Залишити коментар

І'мя:
Коментар:
Введіть число зображене на малюнку:

Аналітика


Новини компаній

Підприємства

Групи підприємств


Загрузка информации о депозитах, кредитах, автостраховках каско и банковских ячейках от Maanimo.com…

LAST CHANGE %
Dow Jones 0.00 0.00 0.00
S&P 500 0.00 0.00 0.00
Nasdaq Comp 0.00 0.00 0.00
Nasdaq 100 0.00 0.00 0.00
FTSE 100 0.00 0.00 0.00
DAX 0.00 0.00 0.00
AEX 0.00 0.00 0.00
CAC 40 0.00 0.00 0.00
SMI 0.00 0.00 0.00
RTS 0.00 0.00 0.00
USD Index 0.00 0.00 0.00
Газета Ратуша Новости Дня