All news News Home Home RSS RSS Twitter Twitter

Андріян Фітьо
незалежний експерт

Інформація про автора

Блог Андріяна Фітьо

Брати участь у виборах до органів місцевого самоврядування є сенс лише заможним кандидатам та багатим, розкрученим партіям.

25.08.2010 11:01 __ Андріян Фітьо
Отмирание государства придет не через ослабление
государственной власти, а через ее максимальное усиление.
Иосиф Сталин
 

Поспішність, з якою прийняли новий закон про місцеві вибори, може негативно вплинути не тільки на подальший розвиток місцевого самоврядування, але і на розвиток самої України як європейської держави. Звичайно, реформи потрібні, але вони мають відбуватись виважено, продумано і бажано з всебічним обговоренням.

Спробуємо ж розібратись з деякими системними положеннями нового закону.

Висунення та реєстрація кандидатів

Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, в тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради реалізується виборцями у відповідних багатомандатних, одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах через місцеві організації партій.

Кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі реєструються відповідною територіальною виборчою комісією.

Подання документів до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати по багатомандатних та одномандатних округах розпочинається за 32 дні (29.09.2010) і закінчується за 24 дні до дня виборів (07.10.2010), а в одномандатних мажоритарних виборчих округах розпочинається за 29 днів (03.10.2010) і закінчується за 24 дні до дня виборів.

У будь-якому випадку територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття документів, але не пізніш як за 23 дні до дня (09.10.2010) виборів приймає рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) кандидатів у депутати чи/або на сільського, селищного, міського голову.

Передвиборна агітація

Місцева організація партії, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів.

Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення встановлених строків забороняється.

Отже, на передвиборну агітацію залишається щонайменше 21 день і щонайбільше 28. За такий короткий час навіть за великі гроші якусь маловідому партію, а тим більше кандидатів від неї розкрутити буде дуже складно.

Тепер розглянемо способи передвиборної агітації.

1.   Шляхом проведення зборів, зустрічей з виборцями, мітингів, демонстрацій, процесій, публічних дебатів, дискусій та інших масових заходів.

2.   Шляхом розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів.

3.   Через засоби масової інформації.

4.   В інших формах, що не суперечать Конституції та законам України.

Передвиборна агітація здійснюється:

•     за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України

•     за рахунок коштів власних виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі.

Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.

Отже, передвиборна агітація обмежена лише фінансовою спроможністю політичної партії та відповідного кандидата.

 

Виборчий фонд

Виборчий фонд місцевої організації партії, яка висунула кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах, формується за власні кошти, а також добровільні внески фізичних осіб.

Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутого місцевою організацією партії, формується за рахунок власних коштів, добровільних внесків фізичних осіб, а також за рахунок коштів відповідної місцевої організації партії.

Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного голови, висунутого шляхом самовисування, формується за рахунок власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб.

Власні кошти місцевої організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, які перераховуються на рахунок виборчого фонду, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань.

Як бачимо, виборчий фонд може формуватись за рахунок:

  • власних коштів;
  • коштів відповідної місцевої організації партії (самовисуванці позбавлені такої радості);
  • добровільних внесків фізичних осіб.

Розмір добровільного внеску однієї фізичної особи до одного виборчого фонду не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат.

Мінімальна заробітна плата з 01.07.2010 – 888 грн., а з 01.10.2010 становитиме 907 грн. Отже, максимально одна фізична особа може перерахувати не більше 9070 грн. Та перед тим як кудись щось перераховувати, потрібно ще мати такі кошти, а по-друге, бюджети передвиборчих кампаній будуть вимірюватись мільйонами, якщо не десятками мільйонів. Левова частка цих коштів це кошти місцевої організації партії та вищих по ієрархії структур, і заощадження кількох фізосіб погоди тут не зроблять.

Політичні партії в Україні мають досить широкі можливості для акумулювання активів. Їх фінансування не допускається лише:

  • органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;
  • державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;
  • іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;
  • благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;
  • анонімними особами або під псевдонімом.

Не важко зауважити, що основний фінансовий ресурс буде вливатись у відповідні виборчі фонди саме через політичні партії. З-за таких умов виставляти суто технічні партії просто не доцільно.

 

Вартість та умови використання засобів масової інформації у передвиборчій агітації

Ні для кого не секрет, що реклама − рушій прогресу, а у нашому випадку політична реклама - політичного процесу.

Політична реклама – це одна з форм передвиборної агітації, розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає виборців голосувати за або не голосувати за певного суб’єкта виборчого процесу.

До політичної реклами належить використання символіки або логотипів політичної партії, місцевої організації партії, яка є суб’єктом виборчого процесу, а так само повідомлення про підтримку місцевої організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах місцевих організацій партії чи певних осіб як кандидатів.

Політична реклама оплачується за рахунок коштів власних виборчих фондів місцевої організації партії, яка висунула кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати.

Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації встановлюються відповідними засобами масової інформації не пізніше як  за 40 днів до дня (21.09.2010) виборів у розмірі, який не може перевищувати середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші три квартали року, що передує року проведення чергових місцевих виборів.

Засіб масової інформації не може надавати знижки чи встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу суб’єктам виборчого процесу. В такому випадку хто багатший, той і прорветься на шпальти газет та в ефір.

Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному кандидатові, місцевій організації партії, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах, може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі іншому кандидату, місцевій організації партії, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатних виборчих округах, у випадку якщо засновниками (власниками) такого засобу масової інформації є місцеві організації партій – суб’єкти відповідних місцевих виборів, організації вищого чи нижчого рівня цих політичних партій, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови.

Оскільки медійні засоби зосереджені в цілком визначеної кількості людей, то нескладно спрогнозувати кінцевий результат волевиявлення виборців. Це перше. І друге, оскільки вартість політичної реклами буде йти за розцінками комерційної та без знижок, то в Україні небагато знайдеться політичних партій та просто людей з грішми, які зможуть дозволити собі таку розкіш.

Виникає запитання: «Що такого стратегічно інноваційного в цьому новому законі про місцеві вибори, що ставить Україну на один щабель з розвиненими європейськими країнами?».

Депутати як були залежні від партії, так ще більш стали залежними, як не представляли конкретну територіальну громаду, так і не представляють (хоча ніби йдуть формально від певної території), відповідальність за прийняття рішень розпорошена. Єдина стратегічна новела це те, що голови міст, сільські, селищні голови за випадком висуваються від партій і то невідомо чи це позитив. Ще одна новела - відсутність обмежень на розмір виборчого фонду, але це зроблено явно не для простих людей.

Загалом, якщо поглянути з точки зору розбудови громадянського суспільства та розвитку прогресивних моделей місцевого самоврядування, не зовсім зрозуміло для чого і для кого приймався закон про місцеві вибори. Коментарі (4)
Юрій, 11:46 03.09.2010
Андріане, прокинься, всім все зрозуміло,
не зрозуміло може бути , так званому "добірному товариству" - але вони пристосуються за будь-яких обставин, трутні і серед людей трутні.
А на вибори можна йти і є шанс перемагати , попри хворобливий соціум , здорово мислячих людей не бракує.
І., 22:21 30.08.2010
Нудно, Адріане.
НЕБАЙДУЖА, 12:42 27.08.2010
ЛЮДИ УКРАЇНИ, ПРОСНІТЬСЯ!
В. Сольський, 18:09 25.08.2010
А, як на мене, то якраз зрозуміло - для тих, хто його приймав. Як і решта нормативних актів за останні 6 місяців.

Залишити коментар

І'мя:
Коментар:
Введіть число зображене на малюнку:

Усі автори


Усі автори [18]