All news News Home Home RSS RSS Twitter Twitter

Андріян Фітьо
незалежний експерт

Інформація про автора

Блог Андріяна Фітьо

Хто такі львівські депутати і міський голова після 27 квітня 2010 року?

26.04.2010 08:37 __ Андріян Фітьо
 
Dura lex, sed lex
Суворий закон, але це закон
 
Верховна Рада України 16 лютого 2010 року, визнавши свою ж постанову № 1889-VI від 20 жовтня 2009 р., якою було призначено місцеві вибори на 30 травня 2010 року такою, що втратила чинність, створила тотальний хаос у дотриманні основного закону - Конституції України відносно місцевих виборів. Проблеми у визначенні термінів проведення чергових виборів і виборів взагалі, виникли у зв'язку з законодавчими помилками та ляпами допущеними парламентаріями в минулому.
Зокрема Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Конституції України» (№. 2222-IV від 08.12.2004 р.), яким встановлено, що депутати сільських, селищних, міських, районних, обласних рад обираються строком на п'ять років. Проте таку ж норму не було прописано для міських голів. Хоча в цьому конкретному випадку це суті не змінює (з огляду на викладене нижче), але створює небезпечний прецедент щодо порушення Конституції України у сфері місцевого самоврядування в майбутньому.
Відповідно до пункту 1 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону зміни щодо місцевих виборів набули чинності в день набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році, тобто в день відкриття першої сесії Верховної Ради України п'ятого скликання - 25 травня 2006 року. До того ж, в частині 2 статті 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», вказано, що повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією.
Практично всі місцеві ради, за кількома винятками, обрані на чергових місцевих виборах 26 березня 2006 року, відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», дотримуючись Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» провели першу сесію впродовж квітня - початку травня 2006 року. Для прикладу, перше засідання Криворіжської міської ради відбулось – 7 квітня 2006 р., Нетішинської міської ради – 11 квітня 2006р., Дніпропетровської міської ради – 19 квітня 2006 р., Харківської міської ради - 19 квітня 2006 р. і т.д.
Зокрема, Львівська міська рада провела своє перше засідання 27 квітня 2006 року. Отже, відлік терміну виконання своїх обов'язків і міськими депутатами, і міським головою треба вести саме з цієї дати. Таким чином міські депутати і міський голова, обрані на чергових місцевих виборах у березні 2006 року, отримали представницькі мандати на чотирирічний строк, який за логікою має закінчуватись у вівторок 27 квітня 2010 року.
Поняття і основні принципи місцевого самоврядування достатньо чітко окреслено в законодавстві України.
Поняття місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.
Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими ознаками забороняються.
Основні принципи місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:
 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • виборності;
 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності;
 • підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
 • судового захисту прав місцевого самоврядування.
 
Ради - представницькі органи місцевого самоврядування
Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та іншими законами.
Дострокове припинення повноважень ради
Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у трьох випадках.
 • Якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом.
 • Якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, що стосуються її відання.
 • За рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.
 
Питання про дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене сільським, селищним, міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
 
Сільський, селищний, міський голова
Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села, селища, міста. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.
Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припиненими у разі його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови.
Майже короткий висновок
Для дотримання Конституції України, хоча б на якійсь невеличкій території нашої держави, порядок дій стосовно розвитку демократії та подальшого становлення місцевого самоврядування міг (мав бути) таким.
На черговій сесії міської ради відразу після прийняття Верховною Радою 16 лютого 2010 р. Постанови «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році», так як не було визначено дати чергових місцевих виборів, і беручи до уваги, що законодавчо встановлений термін для депутатів, міського голови закінчується, приймається компромісне рішення про дострокове припинення повноважень Львівської міської ради та міського голови.
І тут можливо кілька варіантів.
Варіант 1. Міський голова особисто звертається з заявою про дострокове припинення своїх повноважень, а рада не проводить чергових засідань (частина депутатів склали свої повноваження). Тоді на підставі висновків відповідного комітету Верховної Ради (чи суду) Верховна Рада України призначає позачергові вибори.
Варіант 2. Міський голова ініціює проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради і особисто звертається з заявою про дострокове припинення своїх повноважень.
Варіант 3. Спільно Львівська міська рада та міський голова приймають рішення щодо проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради та міського голови.
У будь-якому випадку чи Верховна Рада призначає вибори, чи проводиться лише референдум такі дії викликали б, як в країні так і безпосередньо серед мешканців, широкий резонанс.
Але навіть не з метою буквального дотримання найвищого закону щодо терміну каденції ради чи міського голови, а просто з поваги до громадян міста, до базових прав та свобод людини і громадянина, що чесні, прозорі і в визначений період проведені вибори є найвищим мірилом демократії, Львівська міська рада могла поступити просто морально. Наші міські обранці могли б стати взірцем для всієї України (як донедавна це ще було, згадаймо перші демократичні скликання), і міська громада в своїй більшості висловила б їм свою підтримку за такий вчинок. Міський голова мав б 100 % шанс бути обраним на другу каденцію, або був би легітимний внаслідок проведеного референдуму. Будь-яке втручання ззовні носило б явно антиконституційний характер. Проте зараз невідомо хто такі львівські депутати і міський голова після 27 квітня 2010 року і яка їхня доля, особливо, зважаючи на останні події в Україні.
 
Андріян Фітьо
Роман Соломонюк
Назар Мазур


 Коментарі (3)
андрій, 22:28 27.04.2010
Зібрані виписки це ПЛАГІАТ ! до дупи такого АНАЛІТИКА !!!
star, 22:23 27.04.2010
Після сьогодні і думати та коментувати не хочеться. Щодо референдуму цілком слушне бачення, але не у нашій країні.
Спокій, 22:01 27.04.2010
А вони і до 27 квітня були ніхто і місце їм нігде. Просрали Україну пацани.

Залишити коментар

І'мя:
Коментар:
Введіть число зображене на малюнку:

Усі автори


Усі автори [18]