Будівництво у Львові

 
Стан та перспективи житлового будівництва в Україні

Починаючи з 2001 року в Україні обсяги житлового будівництва щорічно збільшуються , але занадто повільно. За підсумками 2005 року в Україні за рахунок усіх джерел фінансування введено в експлуатацію 7,8 млн. кв. м житла, що на 3,3 % перевищує показник за 2004 рік (7,6 млн. кв. м).

Структура обсягів введення житла за джерелами фінансування така.

За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів введено 6 % загального обсягу введення житла; населення - 55,9 %; підприємств, установ та організацій - 35 %; позабюджетних коштів на іпотечне та інші види кредитування - 3,1 %.

Отже, основним джерелом фінансування будівництва житла на сьогоднішній день є кошти населення та підприємств, установ і організацій.

По Україні в цілому у розрахунку на 1 тисячу осіб наявного населення за 2005 рік введено 166,5 кв. м житла.

Середня забезпеченість населення України житлом на 01.01.2005 р. становила 21,8 кв. м загальної площі на одну особу. На початок 2005 року в Україні на квартирному обліку перебувало 1 млн. 414 тис. сімей та одинаків, одержали житло протягом 2004 року лише 1,6 % тих, що перебували у черзі на житло.

З метою вирішення проблем забезпечення житлом соціально незахищених громадян і тих, які потребують підтримки з боку держави, Верховною Радою України прийнято у січні 2006 року Закон України "Про житловий фонд соціального призначення", який набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Цей Закон передбачає формування фондів житла соціального призначення.

Соціальне житло буде безоплатно надаватись громадянам у порядку черговості на умовах договору найму; воно не підлягає піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та заставі.

Також у Законі передбачено створення соціальних гуртожитків та спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку і інвалідів, спеціалізованого житла для безпритульних, тимчасових притулків для дорослих з наданням харчування, медичної, правової, соціальної, психологічної, побутової допомоги та сприяння соціальної реабілітації.

Відповідно до положень цього Закону право на отримання соціального житла мають громадяни, які перебувають на соціальному квартирному обліку (мають право на поліпшення житлових умов відповідно до законодавства або не мають житла) і рівень доходів яких не перевищує прожиткового мінімуму (відповідно до Державного бюджету на 2006 рік з 1 січня поточного року - 453 грн., з 1 квітня - 465 грн., з 1 жовтня - 472 грн.) та орендної плати за житло у відповідному регіоні.

Законом України передбачено розроблення загальнодержавної програми розвитку соціального житла. Найближчим часом також буде розроблено та затверджено державний стандарт соціального житла для громадян, забезпечення житлом яких бере на себе держава, як це визначено Законом України та забезпечено підготовку інших нормативних документів.

Місцевими органами самоврядування до 1 січня 2008 року буде проведено інвентаризацію та облік житла, яке може використовуватись як соціальне.


Про стан житлового будівництва міста Лева.

Очевидним є те що, розвиток житлового будівництва є основним індикатором соціально-економічного стану в суспільстві. За масштабом споживання та виробництва національного продукту та соціального значення вимагає виваженого та прогнозованого підходу. Кожен суб’єкт задіяний в сфері житлового будівництва має власні цілі: суб’єкти господарювання – економічні, держава – соціальні. На сьогоднішній день відсутні економіко-правничі засади взаємодії державних органів влади та забудовників-інвесторів. І в тої і в іншої сторони мета одна – збільшення обсягів будівництва якісного та дешевого житла, проте цілі і засоби різні. То ж за яких умов держава зможе забезпечувати виконання своїх соціальних програм, а забудовник-інвестор згодиться будувати житло, при цьому й збільшувати обсяги цього будівництва? Спробуймо проаналізувати ситуацію та дати відповідь на це запитання.

Житлове будівництво очима забудовника-інвестора.

На моє прохання до однієї з найбільших будівельних організацій міста Львова були надані дані щодо житлового проекту, реалізація якого закінчилась в 4 кварталі 2006 року. Зі свого боку можу відзначити високу організацію та архітектурну значимість цього проекту, тому як показовий приклад для аналізу я вибрав саме його, як об’єкт-представник.

Забудовник-інвестор, з визначення зрозуміло що йому доводиться вирішувати дві головних задачі – побудувати та профінансувати у визначені строки. Як забудовник, має вирішити як побувати, як інвестор – профінансувати весь процес будівництва.

Отримання земельної ділянки під житлово-громадську забудову – перше питання з яким стикається Інвестор. Які шляхи отримання та які затрати потрібно при цьому понести? За даними Мінбуду України всього у 2006 році Львів з аукціонів продав 5 земельних ділянок площею 6,351 га на суму 20,3 млн. грн.: 2 земельні ділянки за 5,8 млн. грн. на 11 квітня, 2 ділянки на суму 12 млн. грн. на аукціоні 24 березня і 1 ділянку площею 1 га за 2,5 млн. грн. 30 травня, більшість ділянок були розташовані в прилеглих до центру міста районах. Як повідомляло агентство, на останньому аукціоні Львівська міська рада продала 1 земельну ділянку площею 1 га за 2,5 млн. грн.

У 2004 році на земельних аукціонах у Львові було продано 19 земельних ділянок на суму 28,373 млн. грн., у 3,5 разу більше, ніж за 2003 р.

Всього у 2006 році Львівська міська рада планує продати 52 ділянки загальною площею 35,9234 га.

2005 року Львівська міськрада провела 6 результативних аукціонів, на яких продала 6 земельних ділянок загальною площею 9,592 га за 33 млн. грн.

Отож можемо вирахувати - в що обходилась земельна ділянка в середньому за останні три роки: 2006 рік – 3,196 млн. грн за один гектар, 2005р -3,440 млн.грн/га, 2004 рік – 2,370 млн.грн/га. Жиловий проект, що аналізується реалізовувся на земельній ділянці, що відводилась в 2005 і мала площу 0.4722 га., то ж мала обійтись будівельній організації приблизно в 1.7 млн.грн.

Проведення проектно-вишукувальних робіт – комплекс заходів з залученням проектної, геологорозвідувальних, геодезичних, та комунальних організацій. «Творчий» процес, який врешті-решт має дати відповідь що будувати і як. Як вартість так і тривалість цього процесу залежить від звичайних природних умов і архітектурної задумки. Затрати коливаються в межах 50-65 грн./м.кв. проектуємої загальної площі.

Отримання дозвільної документації
– весь спектр погоджень і дозволів передбачений чинним законодавством стосовно проектування та будівництва. Цей процес привід для окремої дискусії, зазначу лише що згідно нормативних актів, для отримання архітектурно-планувального-завдання та технічних умов на проектування від комунальних служб необхідно сплатити виходячи з Постанови КМУ № 2328 від 20.12.1999р. «Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу» від 1630 грн/га. Проте існує низка причин, такі як бюрократія, застарілі норми (деякі норми проектування по сьогоднішній день посилаються на нормативні документи видані за часів існування УРСР), двозначне тлумачення норм законів збільшують ці витрати в кратному розмірі. За оцінками фахівців будівельної галузі такі витрати на «узгодження» вихідних даних на проектування та самого проекту становлять від 2-4 % в сукупних витратах на будівництво.

Будівництво. Початковий етап. Носить суто індивідуальний характер як в часі так і витратах. Наявність існуючих інженерних мереж на ділянці забудови передбачає їх винос, наявність споруд – їх знос. Будмайданчик необхідно забезпечити електро та водопостачанням, огорожею та побутовими приміщеннями.

Будівництво. Виконання БМР. Весь комплекс будівельних-монтажних робіт від розробки котловану до влаштування благоустрою території. Вартість цих робіт прямо залежна від обсягу конкретного виду робіт та існуючих розцінок. За для надання ґрунтовності аналізу обсяги видів робіт визначимо з проектної документації, а розцінки сформуємо виходячи з Державних норм будівництва, суто спираючись на рекомендації, які надає Держбуд.

Фактично, не потрібно проводити глибокого аналізу, в Міністерстві будівництва і архітектури здійснюється постійний аналіз і моніторинг будівельної галузі, як в цілому по Україні так і окремо по регіонах.

Так, існує порядок розрахунку показників опосередкованої вартості спорудження житла. Цей Порядок встановлює правила визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, і застосовуються при визначенні у поточному періоді обсягів державних інвестицій, що спрямовуються на будівництво житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов та державної підтримки відповідно до законодавчих актів України, визначенні розміру пайової участі державних інвестицій у спорудженні житла для таких громадян, а також розміру пільгових кредитів, що надаються відповідно до законодавства окремим категоріям громадян із зазначеною метою. В цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

безпосередні витрати з будівництва - витрати, пов'язані з проектуванням та затвердженням проекту будівництва житлового будинку, організацією процесу будівництва, виконанням загальнобудівельних робіт, улаштуванням внутрішньо будинкових інженерних систем, монтажем та придбанням інженерного обладнання, електромеханічного та іншого устаткування, благоустроєм та спорудженням внутрішньомайданчикових інженерних мереж, включаючи адміністративні витрати та прибуток підрядних організацій, що компенсуються замовником, податки, збори та інші обов'язкові платежі, встановлені законодавством;

об'єкт-представник - житловий будинок, побудований за найбільш поширеним у регіоні проектом, у звичайних, характерних для регіону геологічних умовах, із застосуванням традиційних будівельних матеріалів, обладнання, устаткування вітчизняного виробництва, з дотриманням державних будівельних норм, санітарно-гігієнічних вимог та гарантованих типологічних норм забезпечення житлом громадян. Об'єкти-представники визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;

показник опосередкованої вартості спорудження житла - вартість будівництва в розрахунку на один квадратний метр загальної площі квартир будинку, визначений на підставі вартості будівництва об'єкта-представника, що щоквартально розраховуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури (далі - уповноважений орган) в першому місяці кварталу, виходячи зі структури безпосередніх витрат з будівництва об'єкта-представника, скоригованої відповідно до змін рівня цін на трудові та матеріально-технічні ресурси. Витрати, пов'язані з додатковими технічними та економічними умовами розвитку регіонів (звільнення й інженерна підготовка майданчика, компенсація витрат попереднім власникам земельної ділянки, спорудження позамайданчикових інженерних мереж, відрахування на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів, відрахування на розвиток пожежної служби, передання місцевим органам самоврядування частки споруджуваного житла тощо), показниками не враховуються. Коригування складових структури безпосередніх витрат з будівництва об'єкта-представника здійснюється шляхом застосування усереднених індексів зміни вартості матеріально-технічних ресурсів за попередній квартал, розрахованих за даними місцевих органів виконавчої влади, та індексів цін виробників промислової продукції за видами економічної діяльності, індексів споживчих цін і показників розміру заробітної плати у будівництві за даними Держкомстату України. Прогнозні показники розраховуються уповноваженим органом як середньорічні, виходячи зі структури безпосередніх витрат з будівництва об'єкта-представника, скоригованої відповідно до прогнозних індексів цін виробників промислової продукції за видами економічної діяльності та індексів споживчих цін, які обчислюються Міністерством економіки України на відповідний рік. Показники застосовуються при визначенні у поточному періоді обсягів державних інвестицій, що спрямовуються на будівництво житла для громадян.

Показник опосередкованої вартості спорудження житла за періодами у Львівській області

І кв.2005р

ІІ кв.2005р

ІІІ кв.2005р

ІV кв.2005р

І кв.2006р

ІІ кв.2006р

ІІІ кв.2006р

ІV кв.2006р

2007р

2225

2409

2512

2678

2748

2804

2881

≈ 3100

3418


Таблиця включає прогнозний середньорічний показник безпосередніх витрат з будівництва об'єкта-представника на 2007 рік.

Тепер, якщо проецирувати ці дані на об’єкт-представник, що взятий для дослідження виходячи з загальної площі квартир 7 207 кв.м. та обраховуючи відносно обсягів освоєння БМР - середньозважена вартість спорудження кв.м. становить 2 693 грн/м.кв., а сукупні безпосередні витрати спорудження об’єкта – 2,693 * 7 207 = 19 409 000,00 грн. (з ПДВ) що включає в себе:
    • витрати, пов'язані з проектуванням та затвердженням проекту будівництва житлового будинку;
    • організацією процесу будівництва;
    • виконанням загальнобудівельних робіт;
    • улаштуванням внутрішньо будинкових інженерних систем,
    • монтажем та придбанням інженерного обладнання, електромеханічного та іншого устаткування;
    • благоустроєм та спорудженням внутрішньомайданчикових інженерних мереж;
    • адміністративні витрати
    • прибуток підрядних організацій (2,38 люд/год) – 6%;
    • податки, збори та інші обов'язкові платежі, встановлені законодавством.

Інші витрати, що не включаються в склад розрахунку безпосередніх витрат з будівництва об'єкта-представника такі як:
    • звільнення й інженерна підготовка майданчика – 348 400 грн (з ПДВ);
    • спорудження позамайданчикових інженерних мереж – 242 793 грн (з ПДВ), отримані згідно фактичних витрат на їх виконання.

Відповідно до рішення Львівської міської ради №236 від 04.04.2003 «Про порядок залучення коштів інвесторів (замовників) на розвиток соціальної інфраструктури м. Львова» Забудовнику інвестору необхідно було сплатити в цільовий фонд внесок на розвиток соціальної інфраструктури: 2 225*7 207*0,05*0,8*0,95 = 609 454 грн., а також передати 720 кв.м. в комунальну вартість в якості інвестиційної пайової участі (10% від загальної площі квартир згідно Рішення № 458 від 22.11.2002 Львівської міської ради «Про затвердження основних напрямів Програми житлового будівництва у м. Львові»).

Згідно цивільно-процесуального кодексу України підрядна організація зобов’язана застрахувати будівельно-монтажні ризики, страховий платіж становить 1% від кошторисної вартості будівництва – 2 225 * 7 207*0,01 = 160 382 грн.

Фінансовий аспект реалізації житлових проектів: Забудовник-інвестор має два принципових варіанти реалізації житлових площ: він може реалізувати їх по факту вводу об’єкта в експлуатацію та реєстрації прав власності, але при цьому йому доведеться фінансувати будівництво з власних джерел, або згідно закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» створити фонд фінансування будівництва на базі Управителя – фінансової установи, та переуступати майнові права на житлову площу в обмін на грошові внески від Довірителів – покупців. Накладні витрати що в першому випадку, що в другому – однакові, пов’язані з вчиненням нотаріальних та реєстраційних дій (1% від ціни реалізації), окрім прямих витрат на оплату послуг Управителя-фінансової установи (вартість таких послуг коливається від 0,8 до 2,5% від ціни реалізації). Як правило, за відсутності доступу до значних фінансових ресурсів, забудовник-інвестор звертається до другого варіанта. Крім додаткових витрат, забудовник несе при цьому ціновий ризик. Тому для розрахунку візьмемо перший варіант, який ґрунтується на вартості фінансових ресурсів. Тобто припустимо, що забудовник фінансує весь цикл будівництва за рахунок банківського кредиту – вартість за користування якого становить – 18% річних, тобто поступово збільшуючи суму кредиту та термін користування – збільшується сума фінансових витрат на сплату відсотків. По суті, при всіх інших рівних умовах, вартість житла збільшується на суму сплачених відсотків у відповідному періоді.

Витрати на збут:
ще одна стаття витрат притаманна сучасному ринковому і конкурентному середовищу. Послуги спеціалізованого агентства нерухомості, які беруть на себе реалізацію становлять 2-3% від ціни реалізації,

На основі вихідних даних наведених вище, спробуємо прокалькулювати вартість квадратного метра житла:

Таким чином можливо вирахувати за якої вартості квадратного метра Забудовник-інвестор згоден продати його в певний період, щоб покрити свої витрати.

Калькулювання вартості житлового будівництва

І кв.2005р

ІІ кв.2005р

ІІІ кв.2005р

ІV кв.2005р

І кв.2006р

ІІ кв.2006р

ІІІ кв.2006р

Всього

Придбання земельної ділянки на умовах аукціону

1 700 000

 

 

 

 

 

 

1 700 000

Приведення будівельного майданчика до будівельної готовності

290 333

 

 

 

 

 

 

290 333

Комплекс БМР по житловому будинку

 

1 119 156

3 318 371

3 216 693

1 980 464

2 694 431

3 806 580

16 135 696

Комплекс БМР по виконанню технічних умов

 

 

 

 

 

71 583

171 210

242 793

Інвестиційний внесок (5%*Кк)

609 455

 

 

 

 

 

 

609 455

Страхування БМР ризиків

160 383

 

 

 

 

 

 

160 383

Сплата відсотків

124 208

174 570

323 896

468 648

557 768

682 239

861 240

3 192 569

Інвестиційний пайовий внесок (-10% кв.м.)

 

 

 

 

 

 

 

6 486

Витрати на вчинення нотаріальних дій 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на збут 2%

 

 

 

 

 

 

 

 

Опосередкована вартість (кв.м. з ПДВ)

2225

2329

2512

2678

2748

2804

2881

 


Тобто, з таблиці видно, що в ІІІ кварталі 2006 року за квадратний метр соціального житла в будинку збудованому за типовим проектом необхідно викласти 4 152 гривні.

Ціна квадратного метра в певний період (грн.)

І кв.2005р

ІІ кв.2005р

ІІІ кв.2005р

ІV кв.2005р

І кв.2006р

ІІ кв.2006р

ІІІ кв.2006р

2891

3031

3281

3542

3720

3908

4152


По принципу оптимізації грошових потоків можна визначити середню вартість квадратного метра, яка становить 3 646 грн. Проаналізуємо складові цієї вартості:

Розкладка вартості кв.м.

3 646,06 грн.

100,00%

ПДВ

607,68 грн.

16,67%

Витрати на збут

72,92 грн.

2,00%

Витрати на вчинення нотаріальних дій 1%

36,46 грн.

1,00%

Страхування БМР ризиків

20,03 грн.

0,55%

Сплата відсотків

5,45 грн.

0,15%

Безпосередні витрати будівництва(Бвб)

2 015,00 грн.

55,27%

Додаткові витрати будівництва

66,58 грн.

1,83%

Інвестиційний внесок

76,11 грн.

2,09%

Придбання земельної ділянки на умовах аукціону

212,29 грн.

5,82%

Інвестиційний пайовий внесок (-10% кв.м.)

533,54 грн.

14,63%

Прибуток Забудовника-інвестора (в складі Бвб)

120,90 грн.

3,32%


В даному випадку 22,54% в складі вартості квадратного метра утримують в тому чи іншому вигляді органи місцевого самоврядування. Так чи інакше ці утримання є доданою вартістю і збільшення таких утримань збільшить вартість.

Наприклад, по аналогії, розрахуємо яка б була середня вартість квадратного метра при розмірі інвестиційного внеску-15%. Вартість становила б 3 895 грн. при наступних складових:

Розкладка вартості кв.м.

3 894,82 грн.

100,00%

ПДВ

649,14 грн.

16,67%

Витрати на збут

77,90 грн.

2,00%

Витрати на вчинення нотаріальних дій 1%

38,95 грн.

1,00%

Страхування БМР ризиків

20,03 грн.

0,51%

Сплата відсотків

15,10 грн.

0,39%

Безпосередні витрати будівництва

2 015,00 грн.

51,74%

Додаткові витрати будівництва

66,58 грн.

1,71%

Інвестиційний внесок

228,32 грн.

5,86%

Придбання земельної ділянки на умовах аукціону

212,29 грн.

5,45%

Інвестиційний пайовий внесок (-10% кв.м.)

571,51 грн.

14,67%

Прибуток Забудовника-інвестора (в складі Бвб)

120,90 грн.

3,10%


Утримання в міський бюджет становлять вже 26%.

Я не думаю, що проблему соціального житла чи розвитку інфраструктури можна вирішити шляхом додаткових утримань, стимулюючи тим самим ріст цін на нерухомість. Ці 26% сплачує не забудовник-інвестор, а покупець житла в складі вартості, до того ж включається до бази оподаткування ПДВ, а з цих додаткових 42 гривень ПДВ сплачених тим же покупцем міська казна не отримає ні копійки. По своїй суті ця додана вартість не є національним продуктом, і рано чи пізно за всіма законами економіки і фізики перетвориться в приріст індексу інфляції, простіще включити банкнотний станок і надрукувати скільки треба. До того ж на фоні росту відсоткових ставок по іпотечним кредитам (на відміну від доходів населення) збільшення вартості відіб’ється на обсягах будівництва. «Курчат по осені рахують», думаю всім відомо що 15% від 0 це – 0!

Місцевим органам самоврядування пора відпрацьовувати кошти, що витрачаються на їх утримання. «Управління капітального будівництва», «Містопроект» – з таким адміністративним ресурсом Міськрада сама би мала набудувати соціального житла, ще й на ринку нерухомості інтервенції б проводила, землі під будівництво у Львові хватає і платить за неї Міськраді не треба. До речі про землю, якщо вже і проводите земельні аукціони – то хоча б виставляйте на продаж не банальні земельні наділи під будівництво, а готові інвестиційні житлові проекти (з містобудівельним обґрунтуванням, генпланом забудови, архітектурно-планувальним завданням, технічними умовами на проектування, геолого та геодезичним вишукуванням і т.д.). Необхідно визначити єдиний підхід до визначення утримань на розвиток міста. Критерієм однозначно має бути експертна оцінка земель відповідно до цільового призначення. Забудовнику, по великому рахунку, без різниці, будувати на власній чи орендованій ділянці. Тому і плата повинна бути рівнозначна, а в якому вигляді не має значення – квадратними метрами, грошима, орендними платежами. Краще звісно еквівалентом вартості, щоб не було можливості для маніпуляцій. Головне розмір плати відносно економічного потенціалу земельної ділянки і терміни. Зміна цільового призначення має свою специфіку. Очевидно оцінка тої самої земельної ділянки буде різнитись за цільовим призначенням. Тому, за логікою, сума плати має дорівнювати цій різниці за мінусом витрат пов’язаних зі зміною.

А взагалі, продаж земельних ділянок під житлове будівництво, на мою думку, неприпустиме явище. За землі під комерційне використання, можна і потрібно брати плату, на те вони і комерційні, а от під житло, самі прикиньте чим це повернеться. Кошти на потреби міста заробити треба, а не виманювати їх у мешканців міста, використовуючи фізичну потребу людини в житлі.

Якщо взяти за приклад пересічного Львів’янина, який за вимогами має право на отримання соціального житла, і поставити його в чергу, то судячи з щорічних обсягів виділення соціального житла і його порядкового номера в черзі, в нього з’явиться можливість отримати його десь через 62 роки, шанси отримати його до середнього віку смертності - мінімальні, тож в найближчому майбутньому йому доведеться вирішувати свої житлові питання самотужки, а підставивши дані виходячи з нових віянь «законотворчості» в Міськраді і цін на земельні ділянки, виставлених на земельному аукціоні 5 жовтня 2006 року, мене охоплює дика паніка. За 5 976 грн/м.кв. соціального житла в 2007 році, йому на 83 соціальних метра квадратних (496 000 грн) хіба грабувати банки доведеться, бо середній річний дохід сім’ї не перевищує 15 тис.грн. Змилуйтесь, як батька прошу, не милостині, а гідного ставлення до чесної праці, бо настане день коли будувати не буде ні ким і ні для кого! І виглядає це все так, що влада прикриваючись соціальною ідеєю вирішити житлові потреби населення, обдирає його ж «як липку».

Пріоритетні завдання Мінбуду щодо здешевлення будівництва та доступності житла

Для приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” постановою Уряду затверджено "Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва". Встановлення норм вартості експертизи спрямовано на спрощення механізму її визначення, недопущення необґрунтованих витрат, поліпшення інвестиційного клімату.

З метою спрощення механізму затвердження інвестиційних проектів будівництва та титулів будов за поданням Мінбуду прийнята постанова Кабінету Міністрів України, якою встановлено рівні затвердження інвестиційних проектів будівництва та титулів будов. Впровадження зазначених змін скорочує термін затвердження інвестиційних проектів будівництва та титулів будов, зменшує витрати на зазначене, спрощує процедуру проведення комплексної державної експертизи і, як наслідок, поліпшує інвестиційний клімат в Україні.

Для раціонального використання коштів, які спрямовуються на будівництво житла, Мінбудом розроблені та направлені центральним та місцевим органам виконавчої влади заходи щодо здешевлення такого будівництва.

Заходами передбачено:

щоквартальне визначення показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України. Ці показники враховують безпосередні витрати з спорудження житлових будинків і застосовуються при плануванні обсягів державних інвестицій та визначенні вартості будівництва на всіх етапах його здійснення;

консолідація бюджетних коштів, що спрямовуються за різними державними програмами на забезпечення житлом громадян, які потребують підтримки держави. Для такого будівництва має здійснюватися вибір проектів житлових будинків, архітектурно-конструктивні рішення яких відповідають умовам якості та проживання і є економічними у порівнянні з іншими рішеннями;

застосування при будівництві такого житла традиційних будівельних виробів вітчизняного виробництва;

виділення будівельних майданчиків, які не потребують додаткових затрат. (пов’язаних, наприклад, із запобіганням проявам техногенного характеру, знесенням існуючих будівель, компенсацією попередньому власнику за землю та забезпечені необхідними зовнішніми інженерними комунікаціями);

встановлення нульової або мінімальної ставки залучення коштів замовника на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів та звільнення від вилучення часток житла за рішеннями місцевих органів самоврядування.


Широке впровадження таких заходів суттєво зменшує вартість будівництва житла як при реалізації державних житлових програм, так і житлового будівництва в цілому.

Крім цього, до Кабінету Міністрів України внесені пропозиції щодо зменшення розміру відрахувань на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів, граничний розмір якого на сьогодні становить 25 відсотків.

Розроблено, а у січні 2006 року прийнято Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”, яким визначені правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційних прав соціально не захищених верств населення України на отримання житла.

Пріоритетним завданням є сприяння розгортанню будівництва доступного житла для громадян із середніми доходами. З цією метою Мінбудом напрацьовуються відповідні пропозиції, зокрема підготовлено проект Указу Президента України “Про державну підтримку доступного житла”.
ВАТ БК, 01.12.2006 11:11:11