про політику та економіку
      
зробити стартовою
ГОЛОВНА  |  НОВИНИ |  НАГОЛОС |  СТАТТІ |  ОГЛЯД ПРЕСИ |  ЧАТ |  БЛОГИ |  ІНФОРМАЦІЙНІ БАЗИ  |  КУЛЬТУРА  |  ТУРИЗМ  |  KAVA.LVIV.UA

СТАТТІ (АРХІВ)

Все, що ви хотіли довідатися про львівські газети

Спроби проаналізувати ринок львівських ЗМІ завжди викликає неабиякий резонанс у читачів. Передусім тому, що ця тема торкається безпосередньо самих журналістів, а також, мабуть, і через те, що цей ринок не є прозорим і отримати достовірну інформацію щодо нього вельми непросто. Саме через те навряд чи протягом усіх цих років з’явилося хоча б одне дослідження, яке можна було б вважати фаховим системним аналізом ситуації на ринку львівських ЗМІ. Ми також не претендуємо на це. Наша мета — поставити проблему і залучити усіх зацікавлених осіб до її обговорення.

Між столицею і провінцією

Оглядаючи ринок львівських друкованих ЗМІ експерти найперше вирізняють високий загальний рівень фаховості львівських газет. Хоча відомо, що все пізнається у порівнянні. Якщо взяти газети Хмельницького, Волині чи то Рівного, то з точки зору змісту та оформлення львівську пресу таки справді можна вважати якісною. Проте якщо ці ж таки газети порівняти з київськими — то таке порівняння витримають із львівських періодичних видань хіба одиниці.

Львівські друковані ЗМІ, на наш погляд, не тільки за змістом, але й як явище, займають проміжне місце між типово регіональною і центральною пресою. Можливо, причина цього криється втому, що Львів є не просто обласним центром, але чимсь на зразок регіональної столиці, головним містом Західної України. Особлива політична і культурна роль Львова не могла не позначитися на ЗМІ, які робляться у цьому місті.

Якщо говорити про структуру ринку львівських друкованих ЗМІ, то вона також, з одного боку, є типовою, для ринку обласних ЗМІ України. На львівському ринку присутні рекламні видання, інформаційно-розважальні, суспільно-політичні, спеціалізовані та ін. видання. Є періодика як місцева, так і центральна та зарубіжна, є тижневики, щомісячники і щоденні видання. На ринку ЗМІ в області присутні як чорно-білі, так і кольорові видання, а також глянцеві журнали і т.п. Однак ринок львівських ЗМІ має свої особливості. На наш погляд, специфікою Львова можна вважати присутність на його ринку великої частки суспільно-політичних видань. Ніша суспільно-політичної преси Львова є непропорційно великою порівняно з такими самими сегментами у більшості інших регіонів. За цим показником Львів наближається скоріше до столиці. Сьогодні у Львові видається 15 суспільно-політичних газет. За кількісним показником суспільно-політична преса у Львові випереджає всі інші видання: рекламні та спеціалізовані.

Причин цьому на наш погляд є декілька. По-перше, напевно саме на такі видання є попит у регіоні, що й не дивно, адже Львівщина завжди вважалася регіоном з високим показником політичної і суспільної активності населення. По-друге, у Львові суспільно-політична преса вже давно стала чимось більшим, ніж просто чтиво для мас, а саме — важелем політичного впливу, способом формування громадської думки, засобом лобіювання інтересів, а отже завжди знаходились особи, зацікавленні у виданні власних друкованих ЗМІ, будь то представники влади чи її опоненти. І останнє, не будемо забувати, що друковані ЗМІ — це бізнес, а отже можливість для певної частини тих, хто вкладає в них гроші, заробити якщо не статки, то хоча б певний прибуток.

Ми свідомо з цього моменту звужуємо предмет нашого дослідження і спробуємо викласти своє розуміння закономірностей та специфіки розвитку саме суспільно-політичної преси у Львові.

Приблизно у 2002 році певний експерт запропонував наступну класифікацію львівський суспільно-політичних ЗМІ: вища ліга — «Високий замок» і «Експрес», перша ліга — «Поступ», далі — всі решта. І з точки зору споживача, передусім тих, хто був зацікавленій у розміщенні політичної реклами у регіональних львівських ЗМІ, він таки мав рацію.

Проте ринок суспільно-політичних ЗМІ у Львові можна, на наш погляд, сьогодні класифікувати не лише з позиції споживача, але й іще за двома критеріями. Перший — це аудиторія, на яку розраховане видання. Другий — це співвідношення бізнес та політичних інтересів в політиці видання.


Класифікація газет за аудиторією, на яку вони розраховані

Якщо говорити про читацьку аудиторію, на яку орієнтуються львівські суспільно-політичні видання, то часописи можна поділити на:
1) ті, які розраховані на еліту або «просунуту» аудиторію: «Львівська газета». «Аргумент-Влада»
2) ті, які розраховані на масову традиційну читацьку аудиторію: «Експрес», «Високий замок», «Поступ»
3) так звана «жовта» преса: «Аргумент-газета», «Суботня пошта»
4) ті, які взагалі не знають на кого вони розраховані, а отже не мають своєї чітко вираженої читацької ніші: «Ратуша», «ЗВУ», «ЗВУ+», «Молода Галичина» (якщо ще виходить), «Україна і час» та ін.

Відразу зауважимо, що запропонований поділ за читацькою аудиторією є принциповим передусім з точки зору рекламної політики видання. Протягом останніх років деякі львівські видання свідомо змінювали своє змістове наповнення, а відтак – і читацьку аудиторію під кутом зору боротьби за рекламні надходження. Так, наприклад, «Експрес» не тільки перестав бути «жовтим», а навіть відмовився від «жовтої реклами» ворожок. «Поступ» також не так давно і не без скандалу свідомо покинув нішу елітних періодичних видань в пошуках нового більш масового читача, збільшення тиражів і рекламних надходжень. Проте більшість інших видань, на наш погляд, ставляться до пошуку свої читацької аудиторії достатньо несерйозно. Як наслідок, разом зі зміною власника та головного редактора різко і непродумано змінюють свою читацьку аудиторію, втрачаючи традиційних прихильників, і, як правило, не знаходячи нових. З іншого боку, є серед львівських газет і такі, для яких думка власника значно переважає думку інших читачів, а отже вони собі до голови взагалі не беруть цієї проблеми.

Розуміння того, на яку читацьку аудиторію розрахована та чи інша газета, відображено в політиці тиражів і в рекламній політиці, яку проводить її редакція. Так, масові видання орієнтуються на високі тиражі, а також на високі рекламні надходження. Елітні газети є, загалом, малотиражні, проте комерційна реклама охоче йде в них, адже читацька аудиторія є цільовою. Жовта преса розраховує на прибутки в першу чергу від тиражів і практично позбавлена авторитету у рекламодавців. Щодо всіх інших, то реально вони позбавлені шансу як мати високі тиражі, так і отримувати прибутки від реклами.

Класифікація львівських ЗМІ під кутом зору співвідношення бізнес- та політичних інтересів в політиці видання є значно складнішою і болючішою. Цю тему, на наш погляд, було б помилково оминати. З іншого боку, на жаль у відкритому доступі немає достатньої кількості інформації щодо цього, отож одразу ж доводиться попередити, що висновки і припущення, які будуть далі наводитися, базуються на інформації, яка курсує в середовищі львівських журналістів, тобто є неперевіреною. Сподіваємося, що читачі цього матеріалу поставляться до цього з розумінням.


Бізнесові та політичні інтереси в політиці видань

Отож за показником співвідношення бізнес- та політичних інтересів в політиці видання, львівські суспільно-політичні періодичні часописи можемо поділити на:
1) Бізнес-проекти у чистому вигляді: «Суботня пошта», «Експрес», «Високий замок»
2) Бізнес-проекти з елементами дотації: «Поступ», «Львівська газета»
3) Дотаційні проекти з елементами бізнесу: «Аргумент газета», «Аргумент-влада»,
4) Дотаційні (політичні) проекти у чистому вигляді: «Україна і Час», «Крок», «ЗВУ», «ЗВУ+», «Ратуша» та ін.


Визначимося з поняттями. Отож, якщо брати газетний бізнес у чистому вигляді, то, як це не парадоксально, у Львові лише одна газета — «Суботня пошта» — є газетним бізнесом, так би мовити, у чистому вигляді. Принаймні, ми не володіємо інформацією про те, щоб хтось протягом тривалого часу «спонсорував» це видання. «Суботня пошта» — тижневик. Отож в неї порівняно невеликі затрати на типографію. Власник газети також максимально мінімізував видатки на утримання редакції. Можливо, саме в раціональній побудові затратної частини поєднаній із вдалою тиражною політикою цього видання і є причина бізнесового успіху цієї газети, яка існує вже близько 10 років. Все інше ми залишаємо без коментарів.

Щодо «Високого замку» і «Експресу», то це не просто газети, а газети у структурі видавничих домів. І хоча структури видавничих домів зрозуміло відрізняються одна від іншої, проте вони мають і важливі спільні риси: наявність власних типографій і торгової мережі. Ці два компоненти значно знижують затрати на виробництво і продаж цих газет, а також дають можливість перекривати збитки. Проте не будемо забувати, що вже багато років і «ВЗ», і «Експрес» є лідерами на рекламному ринку ЗМІ не тільки Львова й області, але й у випадку «Експреса» — цілого західного регіону. Додамо також, що «ВЗ» і «Експрес» проводять достатньо помітну маркетингову політику на ринку. Зрозуміло, що і в їх історії є кращі і гірші періоди, проте наразі вони безперечно лишаються лідерами в категорії масових періодичних видань.

Що насторожує у розвитку цих бізнес-проектів львівського газетного ринку? Скоріше за все те, що ці проекти тримаються на авторитеті їх перших осіб, шеф-редакторів, стратегічних редакторів, чи як вони там ще себе називають. Спроба цих людей, які безперечно є особистостями в справі газетного бізнесу, ступити хоча б на крок у бік, як правило, призводить до різкого падіння тиражів цих видань, а отже до кризи. Тобто, якщо ці газети і є системним бізнесом, то не виключено, що ці системи тримаються на авторитеті однієї людини.

«Поступ» і «Львівська газета», попри те, що сьогодні знаходяться в різних читацьких нішах, є досить подібними за структурою своєї організації. Модель їх зводиться до формули: газета + торгова мережа. Остання покликана якось перекрити видатки, які йдуть на типографію і утримання доволі чисельної редакції видань, які, нагадаємо, є щоденними.

Щодо «Поступу», то його також можна розглядати не як окремий проект, а як частину медіа-імперії міського голови Львова Андрія Садового. Проте це не змінює суті проблеми, з якою доводиться боротися і йому, і «Львівській газеті»: непомірно великі видатки на друк і на утримання редакційного штату, які лише періодично перекриваються прибутками від реклами та від діяльності торгової мережі. І це незалежно від того, що ці газети, особливо «Поступ», намагаються проводити системну маркетингову політику, вивчають і застосовують у себе передовий досвід ринкової діяльності ЗМІ. Отож не від хорошого життя «Поступ» покинув елітну нішу і вдався до зміни власного іміджу. Не можуть у Львові газети цього плану наразі вижити виключно за рахунок реклами.

«Аргумент-газета» і «Аргумент-Влада» — два проекти в одному, несамостійному проекті, який ми охарактеризували як тільки «з елементами бізнесу». Чому ці часописи не мають шансів стати бізнес-проектами? З одного боку, вони не включені в систему інших споріднених бізнесів: немає ні торгової мережі, ні типографії. З іншого, якщо порівнювати, скажімо, з «Суботньою поштою» — немає серйозного ресурсу до внутрішньої економії. Що ж до прибутків з комерційної реклами, то рекламодавці не поспішають іти у малорозкручені, майже невідомі за межами області газети. До того ж, для утвердження на ринку потрібен якийсь час, якого, здається у власників цих видань, майже не залишилося. Все інше, що, можливо, саме в першу чергу перешкоджає цим проектом стати успішним бізнесом, — без коментарів.

Четверта група видань – цілковито дотаційних – є, як це не парадоксально, у Львові найбільшою. Саме про такого типу видання кажуть, що вони живуть від виборів до виборів. Деякі з них після виборів зникають, деякі —переходять до рук інших власників. Проте для них усіх є типовим лише одне — вони обслуговують політичні чи корпоративні інтереси своїх власників, а отже не націлені на отримання прибутку. Таким газетам не допомагає нічого — ні наявність типографії чи торгової мережі, ні створення медійних холдингів. Бо власник, якому, відверто кажучи, наплювати на такі тонкощі, як читацька аудиторія чи рекламний ринок, у відповідний момент приносить їх у жертву своїм інтересам. Найвідомішим прикладом саме такої долі серед львівських ЗМІ є газета «За вільну Україну», яка за останніх три роки змінила трьох чи чотирьох власників, по дорозі породивши власного «клона» «ЗВУ+», з націоналістської перетворившись спочатку на масову, потім на жовту, і врешті-решт сьогодні з неї пробують зробити елітну аналітичну газету. Вірогідно, що бренд «ЗВУ» витримає і цей новий експеримент. Дай Бог, щоб вистачило у творчого колективу талантів, а у нового власника — грошей.

В цій четвертій групі є, щоправда, одна газета, яка займає дещо специфічне становище — газета Львівської міської ради «Ратуша», яка фінансується із бюджету. Проте від цього їй не легше, адже вже найближчим часом доведеться робити непростий вибір: або ставати самостійним бізнесом, або видозмінюватися з врахуванням нової міської влади. Є правда і третій, найбільш песимістичний варіант, — закритися.

Підводячи підсумки, мусимо констатувати: маємо те, що маємо. А як же інакше можна охарактеризувати ситуацію на ринку суспільно-політичних ЗМІ Львова, в якому повнокровними гравцями є максимум три із п’ятнадцяти присутніх на ньому видань, і ще пару докладають надзусилля, щоб такими стати? Зрозуміло, що така ситуація не може тривати довго і буде змінюватися в бік формування справжнього ринку ЗМІ. Чи означає це, що більшість інших суспільно-політичних газет не мають права на життя і незабаром зникнуть, не знайшовши фінансів, щоб дотягнути до наступних виборів. Адже до нових виборів немало часу: чотири роки!

Можливо, деякі часописи зникнуть з ринку. Якщо ж вони захочуть вижити, їм доведеться перебудовуватися і ставати бізнес-проектами. З іншого боку, навіть ті ЗМІ, які сьогодні почувають себе достатньо впевнено, не можуть бути застрахованими від криз і потрясінь, бо надто тонка межа між бізнес- і політичними інтересами їхніх власників. Немає у Львові жодної газети, щоб власник не втручався в її редакційну політику, щоб дивився на неї виключно як на бізнес-проект і якого би цікавили винятково прибутки від ЗМІ. Поєднання ж бізнесу з політикою саме на такому рівні є, наш погляд, небезпечним явищем. Хоча, не виключено, що ми помиляємося і в Україні просто не можна по-іншому.
Львівські друковані ЗМІ.  Офіційна довідка

Назва: Експрес
Рік заснування: 1996
Тираж: загальнотижневий - 1 119 454, вівторок – 85 300, четвер -505 700, п’ятниця -113 600
Періодичність: виходить у вівторок, четвер, п’ятницю
Головний редактор: Ігор Починок
Власник: Інформація відсутня
Рубрики: У номер, Політика, Світ, Актуальне інтерв’ю, Львівські новини, Погляд, Тема, Ситуація, Пригоди, Звідусіль, Спорт, Культура, Наприкінці

“Експрес” як газета починала свою історію з “Експрес-програмки” у складі газети “Post-Поступ”. Дана програмка побачила світ у 1992 році і була продуктом тодішнього комерційного директора Post-Поступу і майбутнього редактора “Експресу” Ігоря Починка. Проте станом на 1993 рік Ігор Починок вирішив піти з “Post-Поступу” .

Після завершення довгого процесу відходу “Експрес-програмки” від “Post-Поступу” (тривав біля року) почалась робота по зміцненню та розвитку цього бізнес-проекту. Мабуть, що як більшість тогочасних українських бізнесових проектів, вона була не кришталево чиста. Згодом у проект прийшли інвестиції. Подейкують, що фінансові вливання зробили дніпропетровські бізнесмени, які й дозволили газеті стати на ноги та почати активно розвиватись. Також, за певною інформацією, станом на 1997-1998 рік 80% ТзОВ “Експрес” належали “Правобережній інформаційній компанії”, а головному редактору Починку – лише 20%. Як довго тривало подібне співробітництво і чи триває воно сьогодні, сказати важко (можна, звичайно припустити, що певні зміни відбулись, наприклад, перереєстрації власників, продажу акцій і т. ін.), але стверджувати це однозначно не можна, оскільки відсутня будь-яка інформація.

На сьогодні до “Експресу” має відношення три групи бізнесменів (пов’язаних з Дніпропетровськом), які і відіграють вирішальну роль у діяльності газети.

З-поміж ймовірних покровителів газети також називали Олександра Зінченка, з його особою та його фінансами пов’язують акцію „Хвиля Свободи 2002 року” та відкриття поліграфічного підприємства „Мандарин”, устаткування якої зараз не має аналогів в Україні.

Назва: Високий Замок
Рік заснування: 1991
Тираж: загальнотижневий - 464 500 прим.
Періодичність: виходить щодня, крім п’ятниці і неділі
Головний редактор: Наталія Балюк
Директор:
Власник: «Оркла-медіа» і Степан Курпіль.
Рубрики: Друга сторінка, Політика, Новини, Економіка, Парк Культури, Спорт,
І наостанку

Видавничий дім «Високий замок» – приватна медіа-група зі значними закордонними інвестиціями норвезької корпорації «Оркла». З українського боку її співвласниками є головний редактор (на той час) Степан Курпіль, його заступник та дружина Наталія Балюк, а також ще декілька фізичних осіб. Ця медіа-група виникла на базі двох видань – «Львовской правды» та «Львівської реклами».
Газета “Високий Замок” виходить з 7 вересня 1991 року як друкований орган обласної ради. Згодом газета перейшла у власність трудового колективу. Через деякий час „Високий Замок” знайшов іноземного інвестора в особі компанії “Оркла Медіа”, яка є складовою норвезького концерну BBH, що спеціалізується на виробництві споживчих товарів, продуктів харчування і хімікатів.

Назва: Львівська газета
Рік заснування: 2002
Тираж: тижневий наклад 281 900 прим.(понеділок - 45 500, вівторок - 45 200, середа –
42 300, четвер – 87 200, п’ятниця – 65 700)
Періодичність: виходить щодня, крім суботи і неділі
Головний редактор: Андрій Павлишин
Директор: Андрій Білоус
Власник: Роман Шлапак
Рубрики: Новини, Коментарі, Політика, Суспільство, Культура, Спорт

“Львівська газета” була заснована у вересні 2002 року львівськими бізнесменами Маркіяном Іващишиним та Ярослав Рущишин, а також народним депутатом Тарасом Стецьківим. На початку 2005 року співвласники „Львівської газети” продали видання генеральному директору компанії „Інтермаркет” Романові Шлапаку.


Назва: Поступ
Рік заснування: 1997
Тираж: загальний - 258 000 прим., тижневик (четверговий номер) – 77 400 прим.
Періодичність: виходить щодня, крім неділі
Головний редактор: Володимир Хрущак
Директор: Всеволод Денищук
Власник: Андрій Садовий
Рубрики: Останні новини, Львів, Край, Світ, Спорт, Арт

“Поступ” було засновано в 1997 році Олександром Кривенком за фінансової підтримки Андрія Садового.
Перед початком парламентської виборчої кампанії 2002 року до “Поступу” проявляли інтерес польські бізнес структури. Йшлось про чималу суму, але Садового переконали не продавати газету. Під час тих самих виборів до газети проявляли інтерес люди Вадима Рабиновича, які приїжджали до Львова і фактично вже домовилися про купівлю видання, але угода не відбулась, нібито на ціні не зійшлись.

Після завершення виборчої кампанії до “Поступу” придивлялись „донецькі”.
Газета „Поступ” є складовою медіа-групи Андрія Садового, куди також входить телерадіокомпанія «Люкс» та журнал «Місто».

Назва: Молода Галичина
Рік заснування:
Тираж: 27 000 прим.
Періодичність: виходить у четвер
Головний редактор: Богдан Ящун
Власник: Тарас Козак
Рубрики: Львівщина за тиждень, Україна за тиждень, Світ за тиждень, Наше місто, Політика, WWW-клуб, Юридична консультація, Дата, Економіка, Історія і сучасність, Життєва історія, Конфлікт, Каламар, Вернісаж, Кіносвіт, Сімейний лікар, Господарка,
Футбол, Гумор, Сам удома, Різне

Зоряний час “Молодої Галичини” припав на роки редакторства М.Батога, який згодом очолив УНІАН, а зараз має відношення до медійних проектів “Нашої України”. Після його відходу до Києва виданням опікувалась Львівська обласна рада, але в часи головування в області Степана Сенчука, газета сильно занепала. Тому видання виставили на продаж. Покупців було небагато, але платили вони, як на той час (кінець 90-х років), досить великі гроші. Так, кажуть, що „Демократичний союз” пропонував виданню 350 тис. грн.. Але ця ціна “молодих галичан” чомусь не задовольнила.
Отож видання набуло власників в особі бізнесменів, наближених до СДПУ(О). Для громадськості репрезентантом цих бізнесменів став Ігор Гайдучок, який має свою частку в газеті, проте не є її стовідсотковим власником. Таким чином “Молода Галичина” стала газетою есдеків, одночасно не матчи формального відношення до СДПУ(О).

Назва: За вільну Україну
Рік заснування: 1996
Тираж: тижневий - 150 000 прим.
Періодичність: виходить у четвер
Головний редактор: Євген Гуцул
Власник: Петро Димінський
Рубрики: Події, коментарі; Політика; За лаштунками; Між нами, сусідами;.Соціум; Культура; Медицина; Гумор і сатира; Спорт; Остання сторінка

Назва: За вільну Україну +
Рік заснування: 2004
Тираж: не вказаний
Періодичність: тижневик
Головний редактор: Богдан Вовк
Власник: МАУП
Рубрики: Дати, Курс невідомої історії, Праісторія, Сторінка семіта, Остання сторінка

«ЗВУ+» була створена внаслідок розколу редакції «ЗВУ» іуспадкувала традиції і аудиторію часопису «За вільну Україну» кінця 90-х рр.. Газети вирізняється своє безкомпромісною позицією у національному питанні, передусім антиемітським спрямуванням.

Назва: Суботня пошта
Рік заснування: 1996
Тираж: не вказаний.
Періодичність: тижневик
Головний редактор: Рустам Курбанов
Власник: Рустам Курбанов
Рубрики: Львів, Україна; Світ, Україна; Сім’я, порадниця; Спорт; Дозвілля&Реклама

Рустам Курбанов разом із Кривенком і Починком починав свою журналістську кар’єру у «Поступі». Після закриття цієї газети започаткував проект «Суботня пошта».

Назва: Аргумент-газета
Рік заснування: 2004
Тираж: загальний наклад – 249 400, наклад одного номера – 58 050 прим.
Періодичність: тижневик, виходить в середу
Головний редактор: Тарас Смакула (шеф-редактор)
Директор: Оксана Романова

Власником газети є структури, які контролюються Костянтином Бородіном, прес-секретарем Юрія Бойка, екс-голови НАК «Нафтогаз України».
Рубрики: Акценти, Резонансна тема, Кримінал, Політінформація, Західна Україна, Здоров’я, SOSпільство, На власній шкірі, Спорт


Назва: Аргумент-Влада
Рік заснування: 2005
Тираж: загальний – 64 950, одного номера – 15 000
Періодичність: тижневик, виходить у п’ятницю
Головний редактор: Остап Дроздов
Директор: Оксана Романова

Власником газети є структури, які контролюються Костянтином Бородіном, прес-секретарем Юрія Бойка, екс-голови НАК «Нафтогаз України».
Рубрики: Головне, Найголовніше, спецтема, політінформація, спецрозслідування, підсумки тижня, економіка, світ, факти і коментарі, пряма мова, у кадрі, культура, профіль


Назва: Україна і час
Рік заснування: 2002
Тираж: загальний наклад – 70 000 прим.
Періодичність: тижневик.
Головний редактор: в.о. Віталій Павлишин
Власник: Петро Писарчук
Рубрики: Тиждень часу, Акценти, Львів і область, Регіони, Політика, Погляд у світ, Гість редакції, Зона небезпеки, Культура, Спорт

Назва: Ратуша
Рік заснування: 1990
Тираж: загальний – 30 200
Періодичність: тижневик.
Головний редактор: Микола Савельєв
Власник: Львівська міська влада
Рубрики: Новини, Тема, Спорт, На дозвіллі, Оголошення, Погляд репортера, Наостанку

Назва: Істина
Рік заснування: 2005
Тираж: 10 000
Періодичність: виходить у понеділок, середу, п’ятницю
Головний редактор: не вказаний
Власник: Сергій Уваров
Рубрики: Соціум, Культ-УРА, Спорт, Футбол, На дозвіллі,


Назва: Крок
Рік заснування: 2006
Тираж: 75 000
Періодичність: тижневик.
Головний редактор: Марина Курсанова
Власник: Ярослав Дубневич
Рубрики: Сім днів, Політика в Україні, У світі, Економіка, Фінанси, Бізнес, Суспільство, Культура, Спорт, Стиль життя

Назва: Нова доба
Тираж: 10 000
Періодичність: тижневик
Рік заснування: не вказано
Головний редактор: не вказано
Власник: не вказано
Рубрики: Тема тижня, Насамкінець

Підготувала Леся Коваль


Роман Фаєр, 25.04.2006 16:58:19

Українська банерна мережа

Cтатті по темі:

Львівська політика в Інтернеті

Все, що ви хотіли знати про львівську пресу — 2


ВАШІ ВІДЗИВИ


Ярослав К., 2007-05-18 16:36:02
Розкажіть, будь-ласка, детальніше про Рідерс Дайджест. Буду дуже вдячним за інформацію.
вчена, 2007-02-07 17:28:01
Читаю нинішні газети - до чого ж вони неграмотні! В =Львівгазі= у маленькій статті Сняданко аж три помилки: "Минулорічний лауреат Нобелівської премії з літератури турецький письменник Орхан Памук"- тут бракує коми перед словом =турецький= , а в реченні =Убитий два тижні тому перед входом до газети, де працював= - пропущене слово =редакції= (газети); =вилетівши того дня в Каїр = - мало б бути =до Каїра=. А у Високому замку надибала: =Турнірна мозаїка Фудбол=. Може, звернутися до Ірці Фаріон, щоб вона трохи попантрувала наші газети?
Оглядач ЗМІ, 2006-12-25 17:01:22
Між ВАС багато порядніх людей, але є таке л.....но продажне яке пише за гроші і зараз має намір ,,повіпендриватся,,
Заворушення в Тернополі, 2006-12-21 16:14:46
Сьогодні в цьому місті неможливо купити щоденну, загалом мало популярну газету "20 хвилин": всі шукають за матеріалом, який (а також десятки відгуків) можна прочитати на сайті) http://www.ria.ua/news/54446. Завтра в газеті з*явиться уточнена версія подій. Може, ВГОЛОС помістить матеріал в "Огляді преси"?
Самовидець, 2006-12-13 01:50:58
Журналістці. Поступ, звичайно, фуфло повнейшеє, але мене особисто приколов список отих з понтом "Любих друзів". Жодної пристойної, чи хоч би притомної людини! Мало того, хоч би один насправді близький друг Кривого!
Самовидець, 2006-12-13 01:45:41
Смотрящому. Юзьо і справді під час виборчих перегонів наганяв у МГ на Юлю і Юща по повній програмі. Під псевдами, ясно. Йому навіть пани-господарі робили зауваження. А ще він під іншими псевдами писав сам на себе хвалебні рецензії, паралельно поливаючи лайном "нездару" Андруховича та інших братків по перу. Потім, після відходу Роми Шостака, пацани звільнили більшість редакції, а бабло роздерибанили. А коли просікли, що Ющ переможе, наклали повні штани, різко знищили веб-сторінку і склепали помаранчевий номер. А потім Юзьо публічно вставав в позу й бив себе в груди, що його викинули з МГ "за політичні переконання". А хто тоді кого міг звільнити за переконання, коли самі пани-господарі наклали повні штани і невідомо було, що буде. Насправді Юзьо з пацанами тупо прокралися . Чому це зійшло їм з рук - мабуть, тому, що злодійство не є у нас чимось обурливим, і навіть навпаки - чимось поважаним, бо хто краде, той типа має клепку, а всі решта лохушники. А хто шукає цитат, хай піле до найближчої бібліотеки по газетні підшивки, хіба що Юзьо швидше бібліотеку спалить.
Смотрящий, 2006-12-12 21:49:30
Ти цитати жодної так і не подав.А без цитати твої звинувачення нічого не варті. Крім того чому б тобі не звинуватити його прилюдно -- в пресі. Було б цікаво поспостерігати за судовим процесом. Але якщо ти так упевнений у своїй правоті, то вперед. Батьківщина тебе не забуде. Але чомусь мені думається, що ти належиш то тих самих заздрісників, які тут виливають свої жалі. Творча імпотенція мабуть викликає злість на весь надовоколишній світ. Тому успішні люди і ненависні тобі.
Смотрящому, 2006-12-12 20:01:52
Погано "смотриш", мля. Він писав у МГ під псевдами, підписувався прізвищами своїх сучок з Поступу і лизав, і смоктав і причмокував в есдеків з проглотом, а потім став тіпа дуже помаранчевим і Поступовим, мля. Все за бабки, він за бабки і в Янука би смоктав, але йому не дають ні бабок, ні смоктати.
, 2006-12-12 18:36:55
А він лизав дупу не як журналіст, а як один з менеджерів їхньої газети, створюючи відповідну інформаційну політику. Словом, лизав дупу чужими язиками
Смотрящий, 2006-12-12 18:28:54
Проходящому повз. Дай хоч одну цитату, коли він дупу лизав.Щось я скільки МГ не переглядав, то взагалі винничукових матеріалів не помітив. Треба бути справедливим, а не брехливим.
Проходив повз, 2006-12-12 17:40:00
А хто такий цей ваш Винничук?! Хто він у Києві? До того ж він письменник, а не журналіст. Найкраще у нього виходить дівок грати. А пригадайте, як він лизав дупу есдекам, будучи заступником "Гадючині". Паралельно не нехтував підзаробляти "ОБСЕРваціями" у Поступі, висловлюючи геть інші думки. Це хіба не подвійна мораль? Балюк принаймні не лягала під есдеків. Хоч її й пресингувала перманентно податкова, перевіряючи редакцію.
Журналістка, 2006-12-12 16:15:35
Коментарі у Винничука беруть День, Без цензури, Газета по-українськи, Дзеркало Тижня... Я просто геть усю пресу переглядаю і тому в курсі.В останніьому номері Без цензури знову коментар. А де ваша Балючка? Хто вона поза Львовом? Хто вона у Києві? Пшик.Як зрештою і ті журналісти, які видають себе за любих друзів Кривенка.Хто вони? Чого добились? А ось уже дехто із підписантів почас здавати позиції. Іващишин з Р-Поступом співпарцює як має бути. Хто наступний?
вмру від сміху, 2006-12-12 15:40:42
Тепер Стьопа зробить усе, щоб Балючка світилася на всіх каналах і інтернетах. Хоча насправді вона нудний позавчорашній день маньячка в гонитві за славою
зря!, 2006-12-12 14:14:09
Дорогенькі! Та що в наш час може підлеглий та загноблений журналіст! Справді - лише редактори та засновники диктують умови. Тому тут, на форумі мий пишемо те, що хотіли б написати у виданнях ( і не в политті болотом кожного "кайф"). Каркаємо, бо рот розтулити не в стані на шефа. Але, замість злобних випадів, давайте перейдемо на гумор! Панове, це ж прикольно! Ось хоча б анекдот до теми : Сидять Димінський і Гуцул на лавці стадіону "Україна".Повз них проходить компанія журналістів й хтось каже: -От тобі й на! Орел з гівном сидять... Гуцул до Димінського: -Бувайте, я полетів! - Полетиш, коли підкинуть лопатою...
Справедливий, 2006-12-12 14:03:08
Хто бере коментарі у Винничука? Він взагалі письменник, а не журналіст. І що, "Оглядач" - це такий еталон, показник?! А Балюк, між іншим, часто запрошують на телевізійні програми під час регіональних включень на центральних каналах. Як вона колись фахово взула Литвина на ICTV?!
Журналістка, 2006-12-12 13:30:14
Якщо Балючка така талановита, то чому запросили на Оглядач Винничука. а не її? Чому київські газети коментарі з різного приводу беруть знову ж таки у Винничука, а не в Балючки? Вона провінційна журналістка, яка українською овою володіє на дуже низькому рівні. Мова її засмічена русизмами, російськими приказками, а крім того почуття гумору на нулю. Почитайте її коментарі до різних цитат.Там є гумор? Там є стьоб?
Справедливий, 2006-12-11 19:27:34
У неї є свій, притманний лише їй стиль. Такого в інтернеті нема. А якби Курпіль писав за неї, то не сидів би зараз у парламенті. Та й пише вона набагато краще за нього. Хто би що не казав, а вона талановита журналістка. Це визнають навіть її недруги.
Катя, 2006-12-11 19:01:17
А ви впевнені, що пише вона, а не Курпіль за неї, чи ще хтось. А якщо й вона, то ви впевнені, що це не плагіат з Інтернету?
Справедливий, 2006-12-11 18:36:09
Балюк - одна з небагатьох професійних журналстів-аналітиків. Вона пише дотепно, з іронією, доступно. В інтерв'ю не уникає "незручних" питань. Читачі її люблять - а це найголовніше.
Леся, 2006-12-11 18:29:19
А знаєте звідки нелюбов у "ВЗ" до Винничука? Він єдиний, працюючи у "МГ", посмів взувати у своїх обсеріваціях "Високий Задок" і "зіркову " журналістську пару.
Журналіст, 2006-12-11 17:03:19
А чи не забагато честі для Балюк - згадувати її на кожному кроці? Вона - це пройдений етап львівської журналістики
З Високого Замку, 2006-12-11 16:35:26
Балючка теж Винничуку заздрить, а тому усі згадки про нього старанно в газеті вичищає. Отака любов у тих Галицьких лицарів -- зжерли б одне одного.
Інна, 2006-12-11 15:27:10
Та все ж ясно, чому на Віню гонять.Бо тільки його з львівських журналістів запросили регулярно дописувати на Оглядач. А це -- 50 тисяч читачів. От і тягніться до його рівня, а не гавкайте з підворотні. Слабаки. Треба ділом доказувати. що ви круті журналісти,а не обсирати ближнього тільки тому, що він кращий.
Ростислав, 2006-12-11 13:26:45
А чому це тільки Винничук повія? По-моєму всі журналісти в той чи інший час працювали повіями. А якщо про Винничука, то хіба у нього і в будь-кого з нас був інший варіант окрім Садового? Може треба було Писарчука славословити?
РАДИК, 2006-12-10 12:08:32
"Новий погляд" не продають в Тернополі з вредності. Жарт. В газети суто львівська реєстрація.
P.S., 2006-12-09 17:42:15
Cпотворене слово слід читати "випливає".
Про Р-П., 2006-12-09 16:36:11
Статті з Поступу - особливо з львівської вкладки, що поза місто не виgkbdf', на http://postup.ho.com.ua//. А в дискусії на форумі www.ukrcenter.com пишуть і таке: "Люди, які виписали "поступ" на цілий 2006 рік, досі не можуть повернути гроші за друге півріччя, коли газета перестала виходити. ті гроші треба вимагати у теперішнього мера Львова Садового, що скористався "Поступом" як презервативом, а Юрком Винничуком та іншими авторами "Поступу" як повіями. Винничук - повія. Грубо звучить, але у цьому випадку справедливо".
Редактор для Львівгазу, 2006-12-09 15:41:14
У вчорашній ЛГ знову наплутано: у статті про "Шоколадну війну..." на початку йдеться про Світоч на пр. Свободи, а наприкінці - про той, що на пр. Шевченка. Світлина ілюструє останній заклад. Невже ЛГ перед друком ніхто не перечитує? Просто абзац!
Моня, 2006-12-09 15:26:42
До статті Борис Ложкин создаст 10 «Комсомольских правд» (http://www.vgolos.com.ua/press/622.html): пропоную сю газету назвати ЛКП ( Львовская комсомольская правда) - обов*язково з передовицею і орденами у шапці. А редактором поставити якогось доброго екс-веелкаесемівця на кшталт Ю.Кріля.
Терен, 2006-12-09 15:16:49
А чому Нового погляду не продають в моєму рідному Тернополі? Це що, газетка для львівського гетто?
Cторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Залишити відгук
Автор
E-mail
Повідомлення

НОВИНА ГОДИНИ

  Депутат Донецької облради Чічасов радить депутатам Львівської міськради зайнятись проблемами води, сміття і доріг у місті, а не обговорювати нагородження Колеснікова »»  

Чи знаєте Ви, що...

… ящик горілки вже другий день утримує в заложниках сім’ю з Левандівки »»

ЛЬВІВСЬКІ НОВИНИ

  Німці реанімуватимуть квартали старого Львова  »»  
  У Львівській області відновлять діяльність товариства винахідників і раціоналізаторів  »»  
  Львів заробив 400 тис. грн. від порушень правил розміщення реклами в місткому електротранспорті  »»  
  "Львівелектротранс" заробив 400 тис. грн. від порушень правил розміщення реклами в місткому електротранспорті  »»  
  Трач вважає, що сьогоднішня заява депутатів Львівської міськради, в якій вони просять скасувати указ про нагородження Колеснікова орденом за заслуги 2 ступеня є непотрібною  »»  

НОВИНИ УКРАЇНИ

  Кінах вирішив не здавати Україну ЄС "з тельбухами" »»  
  До 2012 року Київ наситять супермакетами і бутіками »»  
  У Литвина нарахували лише 221 голос за Тимошенко »»  
  Тимошенко можуть перенести на вівторок »»  
  У Литвина порахували, що в Раді тільки 221 "коаліціант" »»  

РЕЙТИНГ СТАТТЕЙ

  Святкові феєрверки фірми "Гелікон" »»  
  Танцювальна іконізація Юлі Тимошенко »»  
  Львівським ментам подарували нові санчата »»  
  В облраду завезли новий пісочок (ціни найнижчі в регіоні) »»  
  Прорубати Україну в Європу »»  

ІНФОБАЗИ

  Персоналії»»  
  Групи підприємств»»  
  Підприємства»»  

БЛОГИ

 
Олег Немчінов
Чи має Львівська міська рада гонор?
 
 
Олексій Антипович
Про рейтинг Садового
+ усі блоги
 

СПЕЦПРОЕКТИ

  14-й Форум Видавців (2007)»»  
  Вибори 2007 на Львівщині»»  
  Євро-2012 у Львові»»  
  Все про львівських VIPів»»  

ВАШІ ВІДЗИВИ

Взагалі-то чула, Пєтя одружується »»
Та не читайте Ви ЗІК це ж Петя пише »»
На современніх мельницах віход муки из зерна - 82%. віход украинского хлеба из муки -147%. Вот и сч »»
З достовірних джерел ЗІКу стало відомо, що найбільш потребуючим представником керівництва Львівської »»
Нє, Кухар чай таки п'є - сам бачив. Він ним іриску запивав, котрою закусив шосту пляшку. Потужний ч »»
                Новости Дня деревообробний портал
        Написати листа:       Дизайн: А. Черкашин
Rambler's Top100
© VGOLOS.COM.UA. Використання матеріалів з обов'язковим посиланням.
Думка редакції може не збігатися з думкою авторів. Редакція також не несе відповідальності за істинність інформації, наведеної в нередакційних матеріалах.

Передрук, копіювання, а також відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "PRESSTIME.COM.UA",
ЗАБОРОНЕНО В БУДЬ-ЯКОМУ ВИГЛЯДІ, лише з .